ไอเท็มน่าสนใจ ทำยังไง ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

ทำยังไง ลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

เด็กรุ่นใหม่มีปัญหานี้เพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากพ่อแม่เลี้ยงลูกให้สบาย คอยช่วยเหลือเกือบทุกอย่าง ในขณะเดียวกันก็เร่งส่งเด็กไปโรงเรียนเร็วๆ โดยไม่ดูที่ความสามารถของเด็กเป็นพื้นฐาน พยายามเร่งให้เด็กอ่านหนังสือเร็วๆ ให้เขียนหนังสือเยอะๆ ตั้งแต่ 4–5 ขวบ ให้คำนวณเลขได้ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เด็กร้องไห้ อยากจะอยู่บ้านไม่อยากไปโรงเรียนได้อย่างไร

สาเหตุที่เด็กไม่ยอมไปโรงเรียน
  • วิตกกังวล กลัวการพลัดพรากจากพ่อแม่ กลัวว่าพ่อแม่จะไม่รัก
  • เรียนหนังสือไม่ทัน เรียนไม่รู้เรื่อง คุณครูลงโทษรุนแรง
  • เล่นกับเพื่อนไม่สนุก เข้ากับเพื่อนและครูไม่ได้ ปรับตัวช้า
  • การเลี้ยงดูที่ตามใจเด็ก หรือทำให้เด็กมากเกินไป จนเด็กติดกับการทำอะไรตามใจตัวเอง
  • ขาดทักษะพื้นฐานในด้านการเล่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
วิธีการแก้ปัญหา
  • ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดู ให้ช่วยเหลือตนเอง และงานบ้านส่วนรวม โดยที่พ่อแม่อยู่ใกล้ชิด คอยให้กำลังใจ แต่ไม่ทำให้เด็กไปเสียทั้งหมด
  • ฝึกทักษะพื้นฐานในด้านการเล่นและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  • ให้ไปโรงเรียนทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องให้หยุด โดยขอความช่วยเหลือจากคุณครูให้รับต่อเด็ก ณ จุดที่รับเด็ก เพื่อทำให้ระยะเวลาการแยกจาก ขณะที่ไปส่งที่โรงเรียนสั้นที่สุด
  • ช่วยเหลือเด็กให้เล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเพิ่มขึ้น
  • มารับตรงเวลา ช่วงเช้าไม่ควรอบรมสั่งสอน ว่ากล่าวตักเตือน เมื่อเด็กทำท่าอืดอาด ชักช้า ถ้าไม่ยอมอาบน้ำก็ไม่เป็นไร แต่ต้องไปโรงเรียน หรือถ้าไม่ยอมกินข้าว ก็เอาข้าวใส่กล่องไป ขณะเดินทาง ชี้ชวนพูดเรื่องสนุกๆ ที่วางแผนว่าจะทำในช่วงเย็น ไม่ให้ความสนใจกับคำพูดซ้ำๆ ของเด็ก อย่าโกรธ และอย่ารำคาญ ถ้าไม่ได้ผลให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็ก
รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 หรรษาเนอร์สเซอรี่