สถานรับเลี้ยงเด็กหรรษา
บริการฝากเลี้ยงเด็ก
ครูรัตน์ 094-8982965

รับดูแลเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป เด็กอนุบาลหลังเลิกเรียน นักเรียนปิดเทอม และฝากเลี้ยงรายวัน ทั้งประจำและไป-กลับ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์

คลิกเพื่อเลื่อนลง หรรษาเนอร์สเซอรี่

เตรียมความพร้อม
ให้เด็กก่อนวัยเรียน
ช่วยพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์

 • All
 • กิจกรรม
 • สมาชิก
 • เยี่ยมชมสถานที่
เล่นของเล่นเล่นงูกินหางสมาชิกสมาชิกสมาชิกห้องพยาบาลต่อเลโก้ห้องทานอาหารนั่งสมาธิอ่านนิทานห้องสันทนาการกายบริหาร

บริการของ
เนอร์สเซอรี่

หรรษา เนอร์สเซอรี่ อยู่ในซอยเอกชัย 45 เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนอาคารเรียนและ ลานกว้างไว้สำหรับทำกิจกรรม รวมเนื้อที่ใช้สอย 74 ตารางวา ไม่มีฝุ่นหรือควันรถรบกวน อากาศโปร่ง โล่งสบาย หมดกังวลในเรื่องของการติดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีของเล่นเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะ การเดินทางสะดวก อยู่ใกล้วัดสิงห์, เซ็นทรัลพระราม 2 และห้างบิ๊กซี สาขาบางบอน มีรถเมล์ผ่านหลายสาย มีทางลัดหลายเส้นทางที่สามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาสูติบัตรของเด็ก, สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ-แม่ และเด็ก, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพ่อ-แม่, รูปถ่ายปัจจุบันของผู้ปกครอง จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายเด็ก ต้องเห็นหน้าเด็กชัดเจน 2 รูป
Prize

อาหารเด็ก

บริการอาหารมื้อกลางวัน และอาหารว่าง

Prize

กิจกรรมเด็ก

ฝึกให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามวัย

Prize

เครื่องเล่น และของเล่น

เพื่อฝึกพัฒนาการทุกด้านของเด็กอย่างสมดุล

Prize

VDO และสมุดนิทาน

สอนร้องเพลง อบรมจริยธรรมขั้นพื้นฐาน

 • สิ่งที่ผู้ปกครอง
  ต้องเตรียมมาเป็น
  ประจำสำหรับเด็ก

  นม 1 กระป๋อง หรือนมกล่อง ถ้าทานนมแม่ สามารถฝากใส่ตู้เย็นแล้วอุ่นให้ทานได้
  ขวดนม, เสื้อผ้า ได้แก่ ชุดนอน และชุดเด็กสำหรับเปลี่ยนหลังตื่นนอน
  แพมเพิร์ส เด็กที่ไป-กลับใส่เมื่อรับเด็กกลับบ้าน เด็กอยู่ประจำเตรียมไว้ใส่ตอนกลางคืน และใส่กลับบ้าน เฉลี่ยวันละ 2 แผ่น ผู้ปกครองควรเตรียมมาเป็นแพค
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • Client
 • ยาประจำตัวกรณีเด็กป่วย เมื่อเด็กมีอาการผิดปกติใดๆ ไม่สบาย หรือมียามาจากบ้านต้องแจ้งให้ครูทราบ กรณีเด็กป่วยขณะฝากเลี้ยง ครูผู้รับผิดชอบจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที กรณีเด็กป่วยกระทันหัน และเห็นว่าจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ทางเนอร์สเซอรี่จะรีบดำเนินการทันที และจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ปกครองจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด กรณีเด็กป่วยเป็นโรคระบาดที่ติดต่อรุนแรง เช่น อีสุกอีใส คางทูม หัด หัดเยอรมัน ตาแดง มือปากเท้าเปื่อย โรต้า ท้องเสียรุนแรง ไข้หวัดใหญ่ ทางเนอสเซอรี่ต้องของดให้บริการจนกว่าจะผ่านพ้นระยะติดต่อ

รายละเอียดค่าบริการต่อเดือน
->

Team member

เด็กอ่อน - 1.5 ขวบ

ไป-กลับ (จันทร์-ศุกร์) 3,000 บาท
Team member

1.5 ขวบ - 3 ขวบ

ไป-กลับ (จันทร์-เสาร์) 2,500 บาท อยู่ประจำ (จันทร์-เสาร์) 5,000 บาท
Team member

อายุ 3 ขวบขึ้นไป

ไป-กลับ (จันทร์-เสาร์) 2,500 บาท อยู่ประจำ (จันทร์-เสาร์) 5,000 บาท
Team member

ชั้นประถมปิดเทอม

ไป-กลับ (จันทร์-เสาร์) 2,000 บาท

ค่าบริการล่วงเวลา

หากมีเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถมารับเด็กได้ภายในเวลาทำการ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้า หากเกินเวลา 17.00 น. ทางเนอร์สเซอรี่คิดค่าบริการล่วงเวลาเพิ่ม ชั่วโมงแรก 80 บาท ชั่วโมงต่อไป 150 บาท เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง หากผู้ปกครองมีความจำเป็นต้องให้เด็กอยู่หลัง 17.00 น. ทุกวัน สามารถปรึกษากับคุณครูได้เป็นรายๆ ไป

เพื่อความอุ่นใจ และวางใจ
ของคุณพ่อ คุณแม่
ที่จะฝากเด็กๆ
ไว้กับเรา

หรรษา เนอร์สเซอรี่

เลขที่ 365, ซอยเอกชัย 45, ถนนเอกชัย,
เขตบางบอน, กรุงเทพฯ 10150
Tel.: 094-8982965, 094-4559615
e-mail: nurseryhansa@gmail.com

หากท่านมีข้อสงสัย หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับติดต่อด้านล่างนี้

รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 หรรษาเนอร์สเซอรี่