หลักการการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก

ทำเล-สถานที่ตั้ง-สภาพแวดล้อม

ควรอยู่ใกล้บ้านหรือใกล้พ่อแม่ผู้ปกครอง มีระยะทางไม่ไกลเกินกว่าที่เด็กจะเดินทางไหว และควรตั้งอยู่ใกล้พอที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะไปถึงโรงเรียนได้เร็วที่สุด หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับเด็ก มีความสะอาดและความปลอดภัย อย่างห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องเรียน ห้องนอน ควรแบ่งสัดส่วนและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็กๆเด็กไม่ควรอยู่ในห้องติดแอร์ตลอดเวลา ควรอยู่ในที่ๆ อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะเด็กๆ จะติดโรคกันได้ง่าย และในห้องต่างๆ อากาศก็ไม่ควรจะร้อนเกินไปด้วยสภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรวมภายในโรงเรียน จะต้องเป็นแบบที่เด็กชอบ

คุณภาพของโรงเรียน

ค่าเล่าเรียนอยู่ในระดับที่ฐานะทางการเงินของครอบครัวสามารถจ่ายได้โดยไม่เดือดร้อนในภายหลังชื่อเสียงและความโด่งดังของโรงเรียน ไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะเหมาะสมกับเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปสังเกตพฤติกรรมของเด็กและผู้ปกครองคนอื่นๆ ก่อนจะเลือกโรงเรียนนั้นให้กับลูกหลานของตัวเองจำนวนนักเรียนต่อจำนวนครู ไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปประวัติการทำงานและระยะเวลาการทำงานของครู พี่เลี้ยงหรือบุคลากรในโรงเรียนนั้นๆ ควรมีระยะเวลานาน ไม่ควรเปลี่ยนครูหรือบุคลากรบ่อยๆ อาจสอบถามจากโรงเรียน จากผู้ปกครองคนอื่นๆ หรือคนในบริเวณใกล้เคียง ที่สำคัญโรงเรียนจะต้องติดต่อได้ง่าย และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เสมอ

เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรมองข้าม

เมนูอาหารที่โรงเรียนจัดสำหรับเด็กก็สำคัญมากการดูแลเรื่องสุขอนามัยของเด็กๆ เช่น การป้องกันยุงของโรงเรียน โดยสังเกตดูจากเด็กนักเรียนว่าแขนขามียุงกันบ้างไหมสถานที่จอดรถ เพื่อรับ–ส่ง บางทีพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องจอดนานๆ ในช่วงแรกๆ ก็ควรมีที่จอดรถรองรับได้เพียงพอด้วยการเลือกโรงเรียนอนุบาลให้เหมาะสมกับเด็ก จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม รู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ แนวการเรียนการสอนแบบทางเลือกในโรงเรียนก็มีหลากหลายแบบ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องนำมาพิจารณาในการเลือกโรงเรียนให้กับเด็กๆ

รับรองคุณภาพมาตรฐานโดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถูกต้องตามเกณฑ์พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กแห่งชาติ

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 หรรษาเนอร์สเซอรี่